Contact to us

Wsparcie

Każdy chętny może dokonać dobrowolnego wsparcia naszej partii .
Pieniążki można wpłacać na numer konta partii : 06 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Za każde wsparcie serdeczne dziękujemy! nie mamy jeszcze konta. Obecnie prosimy o wsparcie zbierając podpisy na karcie poparcia i odesłanie ich na nasz adres, by można było zarejestrować Stronnictwo.

Share Button