Contact to us

kwiecień
06

Kossak_Battle_of_Olszynka_Grochowska

I ZNOWU BĘDZIEMY MUSIELI WYSTĄPIĆ W OBRONIE RZECZPOSPOLITEJ. ALE NAJPIERW ZRÓBMY TO PRZY URNIE WYBORCZEJ. TA WŁADZA ZAWŁASZCZA SOBIE PRAWA WOLNOŚCI OBYWATELA.

Drogi Obywatelu Rzeczpospolitej Polskiej nadszedł czas, kiedy wszystko co ukryte zaczyna ujawniać swoje zamiary, co do człowieka i jego miejsca na tym łez padole.

Dzisiaj dnia 23.03.2015 roku podano do wiadomości, że zacieśniają się więzy gospodarcze i polityczne dwóch oddzielnych tworów politycznych , UE i USA. W skrócie umowa TTIP (Transatlantyckie Porozumienie w dziedzinie Handlu i Inwestycji ) ma stanowić nowy ład gospodarczy świata , a co za tym idzie dostosowanie się człowieka do nowych pryncypiów jakim ma być interes publiczny. Następnym zadaniem jakie ma przed sobą ta umowa, to sojusz militarno-gospodarczy, to właściwie on będzie sterować politykami państw na arenie międzynarodowej, w globalistycznej polityce elit.

Jak to podkreśla pan Damon Wilson z Atlantic Council, umowa ta jest „ projektem gospodarczym, który zbliży do siebie dwie największe gospodarki świata, ale także partnerów w sensie politycznym,- jeśli uda nam się wprowadzić wspólne normy, to powstaną standardy, które zmienią obowiązujące obecnie zasady, a inne kraje będą musiały dostosować się do nas”.

I tu ujawnia się cały plan rządów światowych. Władza będzie należeć do elit, sterujących potrzebami ludu i dla dobra ogółu będzie sterować jednostką . Jak my jako państwo i naród możemy na tym skorzystać?

W żaden sposób, bo naszego państwa nie ma, nie istnieje , jest tylko fasadą, nazwą, godłem i flagą. Nawet odebrano nam poczucie wolności. Warczymy na siebie by nikt nam nie wyrwał kości unijnej, warczymy na siebie bo chcemy władzy. Tak nas wyrolowali komuniści spod nowego znaku, powiązani w interesach z byłymi solidarnościowcami i służbami PRL- u .

Pokolenie JP2 rozpłynęło się, nie posiadamy nawet idei pozwalającej dźwignąć się z kolan. Ufamy oszołomom, którzy mówią „ róbta co chceta”, bo taki jest cel , wyuczyć sobie pokolenia, bez wyższych idei, zapatrzonych w siebie, gdzie odrzuca się wolność jednostki, równość miedzy ludźmi, lansując idee dobra wspólnego.

Tworzy się gąszcz przepisów prawnych, które normować mają każdy aspekt życia człowieka. Wszystkie te prawa i przepisy przypominają budowę wieży Babel, gdzie ci na dole od dawna nie wiedzą po co to wszystko robią. Biedny nasz kraj, biedny lud Polan i serce żal ściska, że idzie na zmarnowanie poświecenie tylu pokoleń, tego dzielnego i niepokornego narodu.

Teraz nastąpi podział łupów z tego co pozostało. Cały ten system oparty jest na lojalnej administracji, lojalnych kolesiach z układu i wyborach nie do końca uczciwych. Nawet jeśli zdołamy oprzeć się złym ludziom w parlamencie, w pracy, na spacerze , w kinie i w rodzinie, to co możemy uzyskać ?

Wyzwolenie z niewolnictwa wewnętrznego, które ogranicza nas samych, wtedy to ujawni się nam prawdziwy cel życia, nas samych w tym społeczeństwie. Odkryjemy, że jesteśmy republikanami. Bo ideą republikanina jest chronić swoją wolność na równi z wolnością innego człowieka.

Być równym w prawach i być prawym . Szanować i nie czynić innym tego, co nam jest nie miłe.

Każdy z nas musi wrócić do źródła, bo nic co nowe nie powstaje z niczego, zawsze opiera się na tym co stare lub wraca do źródła i buduje nowe na jej podstawie. Są tacy cudotwórcy, którzy chcą tworzyć nowe , odrzucając wszystko co było. To dopiero są magicy, co słowo chcą w materię przeobrazić.

To jest ten czas, aby polscy zadeklarowani republikanie i ich zwolennicy wrócili do źródła filozofii praw republikańskich. Pierwszym i podstawowym źródłem jest istota ludzka, na niej opiera się całe źródło, wszelkich praw.

Dla chrześcijan jest tym samym, bo jeśli ich Bóg, dał człowiekowi nieskrępowaną wolę wolnego bytu, to nikt nie może jej zawłaszczyć.

Dlatego wolność człowieka w jego czynach, jest niepodważalna, jest wartością ,która może być ograniczona tylko wolnością drugiego człowieka.

U demokratów i socjalistów, to nie człowiek jest celem, lecz człowiek staje się podmiotem, do urzeczywistnienia celu. Monarchiści też maja podobny cel z jedną różnicą, że wszyscy podporządkowani są władcy i elicie władzy, tak jak w dyktaturze . Ta idea podporządkowania sobie człowieka istnieje od początku istnienia człowieka, chrześcijanie określają to jako zło, sprzeciwiające się woli Boga.

Republikańska myśl wraca do tych podstaw wolnej nie przymuszonej woli, rozwija się w ustanawianiu praw opartych na tej pierwotnej wartości. Stawiając każdego człowieka na równi do tej wartości, tworząc prawa i przepisy nie naruszające wolności jednostki do samostanowienia. I tak rodzi się równość, nawet twór państwowy nie może być wyższy od wolności jednostki, bo to jednostka jest składnikiem państwa, bez niego państwo nie istnieje. Tu przytoczyć można pierwszą zwrotkę hymnu Rzeczpospolitej Polskiej.

Każdy ustanowiony rząd ma obowiązek służyć obywatelom i bronić wartości podstawowych, bo wszystko z nich wypływa. Administracja państwa jako narzędzie sprawowania władzy ma obowiązek służyć obywatelom. Prawa jakimi kierują się republikanie, są oparta na prawach podstawowych i uniwersalnych dla społeczeństwa, bardzo ale to bardzo zbliżone do dekalogu, dlatego często są oni tradycjonalistami.

W świecie, który od dawna odrzucił prawa Boga , a jego prawa zastępuje się własną ideologią człowieka wyzwolonego, wykorzystując część jego praw jako swoje. Tworzy się nowe idee oparte na wartościach wspólnego dobra, jako prawo wyższe od prawa jednostki.

Republikanie w Europie tak naprawdę nie istnieją jako ruch społeczny czy polityczny. Ja nawet twierdzę, że w Europie nie ma żadnej republiki. Rozpatrując rozwój świadomości europejczyków i rozpad systemów politycznych, w krajach europejskich, transformacji tych krajów do dnia dzisiejszego, to są one przeciwieństwem republik, można by powiedzieć, że wywodzą się z praw feudalnych, oczywiście przyjmując fasadę republik. To elity trzymają władzę i za pomocą służb, igrzysk i chleba kierują poczynaniami obywateli, do tego dochodzi indoktrynacja jednej i nieomylnej nauki, dla dobra wspólnego.

W Europie były zalążki republik, ale zostały one zaprzepaszczone właśnie przez służby i elity. Pierwsza to Rzeczpospolita Polska, druga to korsykańska, a trzecia to francuska. Nad każdą powinniśmy się pochylić i coś wiedzieć, dlatego sami sięgnijcie za czytadła i zgłębiajcie wiedzę.

My Polacy jako naród mamy największe doświadczenie i predyspozycje do ustanowienia prawdziwej Republiki, nas do tego skłania sama natura Polaka, indywidualisty, zaradnego w każdych warunkach. Przypomnę tylko, że we francuskiej i amerykańskiej republice maczaliśmy ręce.

Piszę tak, by poruszyć swoich rodaków, zatrwożyć ich, bo jeszcze chwila i jak na początku podbojów, Aborygeni, czy Indianie zostaniemy nic nie znaczącą masą, hodować nas będą jak bydło i doić jak bydło. Stracimy swoją tożsamość, nie będziemy znali naszych matek, ojców, przodków, wymażą lub obrzydzą, a braci i sióstr nie będziemy mieć, jeśli w przyszłości będziemy istnieć.

Dlatego wzywam wszystkich republikanów, odejdźcie od tych co mają inną ideę, nie służcie innym, bo nie można dwóm panom służyć, nie dajcie się omamić i wykorzystać, bo straci na tym wasza czysta idea wolności. Ta idea ma w sobie tyle siły, że nie musi się wspierać na wątpliwych ideowo hasłach.

Nie musi ufać tym, co przez swoje czyny w wątpliwość stawiają czystość idei republikańskich. Ci, co nieopatrznie swoją pracą cień fałszu rzucają na ideę republikańską , niech tego zaprzestaną. Zweryfikują siebie lub odejdą.

To wy republikanie stanowicie ostoję prawdy, praw podstawowych, szlachetności względem innych, ale pamiętajcie nieraz i w mordę trzeba dać.

Wzywam republikanów i ich zwolenników do zjednoczenia i wystąpienia samodzielnie w wyborach do parlamentu. A w wyborach na prezydenta poprzyjcie najbardziej zbliżoną ideologicznie osobę.

Share Button
Powrót do poprzedniej strony.
 • Robert pisze:

  Witam serdecznie
  W pierwszym momencie zainteresowła mnie Wasza strona, ale pierwszy zgrzyt pojawił się kiedy zrozumiałem, że podpieracie się zdrajcą Piłsudskim, drugi, który definitywnie mnie zniechęcił to jak zacząłem czytać statut i pierwsze zdanie zawierające zwrot o chrześcijańskich korzeniach. Umieszczenie słów Honor i Ojczyzna rozumiem i popieram, ale zupełnie mnie już dobiło umieszczenie odwołania do żydowskiego pustynnego bożka.
  Pozdrawiam.

  • Republikanin pisze:

   Drogi panie Robercie na początku, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wpis. Jeżeli chodzi o pana zarzut, dotyczący wspierania się Naczelnikiem Piłsudskim, to zarzut ten jest bardzo błędny. Po pierwsze Naczelnik tu występuje jako symbol narodowy, tak jak inne symbole i oczywiście gdybym dał inny symbol, to również znalazł, by się inny oponent i wytoczył argument zdrady, oczywiście narodowej. I tu pan sam potwierdza stereotyp Polaka że gdzie dwóch Polaków tam cztery racje. Natomiast co do zdrady narodowej , jeśli mam rozumieć. To jak znam historię i życiorys Naczelnika nie zauważyłem by brał czynny udział w spisku lub zamachu na państwo Polskie, nie licząc zamachu stany. Powiem tak wszyscy, lub prawie wszyscy socjaliści i komuniści uważają go za zdrajcę, i się nie dziwię bo to taka ideologia, mająca wszystkich za zdrajców itp. Katolicy również mieli mu wiele do zarzucenia. No cóż był po prostu zwykłym człowiekiem. Jeśli pan byłby trochę przychylny, nie tylko do Dziadka i coś o nim wiedział. To oddałby pan mu szacunek, za to że nie gromadził dla siebie bogactw poświęcając się całym swym życiem Rzeczpospolitej, oddając część swojego majątku ubogim żołnierzom . Szkoda że pan nie zarzucił drugiemu, a może pierwszemu naczelnikowi, Kościuszce zdrady, bo on składał przysięgę lojalności carowi i tu kontekst jest całkowicie odmienny. Ta przysięga zastała złożona w obronie i w celu uwolnienia żołnierzy Naczelnika . Jeśli chodzi o teksty to żaden tekst ,żadna linijka nie jest i nie pochodzi od Piłsudskiego. Może być wolną interpretacją. Z drugiej strony jeśli chodzi o ideologie to idea Republikańska, nie ma nic wspólnego z ideą Piłsudskiego.
   Jeśli chodzi o zwrot ” chrześcijańskie korzenie ” to trochę trzeba znać historię państwa. Oczywiście można się cofnąć ewolucyjnie do pierwszych pierwiastków chemicznych na tej planecie, ale chodzi o państwo. Polska, jak wszystkim wiadomo przyjęła chrzest chrześcijański, a nie inny, w dniu 14 Kwietnia 966 roku. Od tego momentu zaczyna się ponad 1000 letnia tradycja chrześcijaństwa. Nie rozpatruje tu Katolicyzmu ani innego wyznania chrześcijańskiego w rzeczpospolitej, lecz podpieramy się uniwersałami nie tylko chrześcijańskimi. Jeśli chodzi o Boga, jeśli on istnieje. Zastanawiające jest, to że gdy nas stworzył i tchnął ducha, to od razu dał nam wolność, nawet do tego byśmy mogli podważać jego Boskość i jego prawo. Bóg występuje tu jako symbol prawa i zasad nie do podważenia. Jedyne prawo jakie człowiek może zmienić, to prawo które sam ustalił, ale jeśli sam, za każdym razem je będzie zmieniał, w zależności od własnego widzimisię to powstanie tylko chaos. W samym statucie nie ma żadnej zmianki o Bogu ,chyba że dotyczy roty przysięgi , która odnosi się do osób wierzących, pragnących być w Polskim Stronnictwie Republikańskim. Samo odniesienie do Boga znajduje się w celach programowych, i odnoszą się do tradycji. Nie wiem dlaczego pan nie zaprotestował na Krzyż widniejący w koronie Orła to również jest symbolem i tradycją Rzeczpospolitej. Jeśli przeszkadza panu odniesienie do Boga , czy wieszanie krzyży, to bóg z panem. Żaden chrześcijanin nie dyskryminuje, kogoś o odmiennym światopoglądzie, bo to jest sprzeczne z ich zasadami. Wszyscy inni boja się krzyża tak, jakby miał komuś zrobić coś złego. Jeśli chce się współżyć z innymi to trzeba być odrobinę tolerancyjnym. Jeśli chce się budować razem z innymi wspólnotę, to trzeba trochę poświęcenia panie Robercie.

 • Dodaj komentarz